Att göra en marknadsundersökning är ett bra sätt att ta reda på vad som era kunder […]
Net Promoter Score, eller NPS är ett mått på kundlojalitet som togs fram av Fred Reichheld, […]