En marknadsundersökning är till för att företag och organisationer ska kunna samla in information, kunskap och […]
Net Promoter Score, eller NPS är ett mått på kundlojalitet som togs fram av Fred Reichheld, […]
Du kommer att få en mängd frågor under en telefonintervju. En del kan vara både jobbiga […]
NKI eller nöjd kund index, ett mått för kundnöjdhet, d.v.s. hur pass nöjda dina kunder är […]
Det är en undersökning där ett och samma frågeformulär besvaras av ett antal personer. Alla fyller […]
För att nå våra mål arbetar vi enligt en välstrukturerad process för att säkerställa att vi […]