Så här går en skilsmässa till

Skilsmässa är en juridisk process som innebär att ett äktenskap upplöses. Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Det kan vara en emotionellt svår och komplicerad process för både parterna och eventuella barn som är involverade. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa.

Innan man påbörjar en skilsmässa är det viktigt att vara medveten om de olika stegen i processen. Först och främst måste en ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten. Om paret har barn tillsammans finns det en betänketid på 6-12 månader, vilket innebär att skilsmässan inte kan bli slutgiltig förrän betänketiden har löpt ut.

Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan hos domstol.se. Ni kan då beviljas skilsmässa direkt under förutsättning att ni inte har barn under 16 år. Ifall ni inte är överens lämnar den part som vill skiljas in en ansökan om stämning av äktenskapsskillnad.

Tänk på detta om ni ska skiljas

Under en skilsmässa kan det finnas flera juridiska frågor som behöver lösas. Det kan handla om kvarsittanderätt till bostad, utnämning av bodelningsförrättare och underhållsbidrag till maken/makan under betänketiden. Om paret har barn tillsammans kan frågor om vårdnad, boende och umgänge också behöva lösas.

Att anlita en erfaren advokat med kunskap inom familjerätt kan vara till stor hjälp under en skilsmässa. En advokat kan hjälpa till med alla de juridiska frågorna som uppstår och företräda dig i domstol om det behövs. Det är viktigt att välja en advokat som är specialiserad på familjerätt och som du känner att du kan lita på.

En skilsmässa kan också vara en dyr process, och det kan vara svårt att finansiera de juridiska kostnaderna själv. Det finns möjlighet att söka statlig rättshjälp om man har svårt att klara av kostnaderna. Det är viktigt att diskutera denna möjlighet med din advokat.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att skilsmässa inte alltid är den enda lösningen. Par kan också överväga andra alternativ, såsom separation eller terapi för att försöka lösa sina problem. Oavsett vad man väljer är det viktigt att ta hand om sig själv och sina känslor under processen.

 

 

 

Categories:

Tags:

Comments are closed