Varför göra en marknadsundersökning?

Att göra en marknadsundersökning är ett bra sätt att ta reda på vad som era kunder är nöjda med och vad som kan förbättras inom ert företag eller organisation. Med en marknadsundersökning får ni ett effektivt och bra sätt att identifiera era utvecklingsmöjligheter i företaget. Du kan själv skapa en marknadsundersökning eller så kan du anlita ett undersökningsföretag som har goda kunskaper om hur enkäter utformas och genomförs, de kan hjälpa dig hela eller på delar av vägen när du tar fram en marknadsundersökning.

Att genomföra en marknadsundersökning

Ett undersökningsföretag kan hjälpa er att genomföra marknadsundersökningen, på plats i din butik, genom intervjuer på stan eller via telefon och mejl. Vad som passar er bäst beror på ert unika behov och förutsättningar samt antalet svar som ni önskar att få.

Att ta fram frågeunderlag

Att ställa rätt frågor är viktigt för att få ett kvalitativt innehåll i undersökningen. Vi hjälper dig att ta fram ett frågeunderlag till undersökningen som är anpassat efter era behov, beroende på vilken undersökningsmetod som behövs. Rätt frågor och tillvägagångssätt är avgörande för att kunna få ut maximal nytta av undersökningen.

varför göra en marknadsundersökning?

Olika typer av marknadsundersökningar

Det finns olika lösningar beroende på vad ni behöver hjälp med. Marknadsundersökningarna kan göras genom intervjuer på stan, eller via e-post eller via telefon. Undersökningsmöjligheterna är helt beroende på vilket behov ert företag eller organisation har och hur många svar som önskas för undersökningen.

Hjälp att analysera resultatet

Vi hjälper er att sammanställa resultatet i en överskådlig rapport, så alla era medarbetare kan ta del av innehållet. Med våra analyser av resultatet kommer vi med förslag på förbättringsåtgärder som bör genomföras i organisationen. Vi kan även vara med och presentera innehållet från rapporten och marknadsundersökningen på plats hos er om det önskas. Då kan vi även svara på vanliga frågor om och kring marknadsundersökningar.

Categories:

Tags:

Comments are closed